Ouderraad

Spieringshoek heeft een actieve ouderraad. De ouderraad vergadert enige malen per jaar. De ouderraad is een belangrijk klankbord voor de school: opmerkingen van de ouderraad worden serieus genomen en zijn vaak de aanleiding tot boeiende discussies. Om die reden wordt de vergadering van de ouderraad bijgewoond door een lid van de directie. Tijdens de vergadering kan de directie of de ouderraad na het huishoudelijke deel van de vergadering zelf een thema aandragen, waarbij de raad als klankbordgroep fungeert. Daarnaast is de ouderraad een belangrijke (mede)organisator van diploma-uitreikingen en andere actieviteiten.

Naast de reguliere ouderavonden organiseert de ouderrraad eenmaal per schooljaar een speciale ouderavond die in het teken staat van een speciaal thema (bijvoorbeeld 'huiswerk en het puberbrein').

Klankbordgroep

De ouderraad wordt actief door de school betrokken bij allerlei zaken die leerlingen en ook ouders aangaan. Onze mening over veranderingen en vernieuwingen wordt geregeld gevraagd. Ook praten wij mee over gewone schoolzaken die tegenwoordig zo belangrijk zijn (bijvoorbeeld veiligheid). Uiteraard zijn wij geen beleidsbepalers, maar onze mening wordt serieus genomen. De ouderraad fungeert in dit opzicht als klankbordgroep. In het overleg met de schoolleiding wordt elke keer een thema besproken dat ouders en de school bezighoudt. Heeft u een suggestie? Mail de ouderraad en u hoort van ons wat wij met uw suggestie gedaan hebben.

Daarnaast trachten wij op meer zichtbare wijze ons steentje bij te dragen. Zo zijn we betrokken bij:

  • De algemene ouderavond;
  • De diploma-uitreiking en daarop aansluitende receptie;
  • Aandacht voor zieke leerlingen en personeelsleden.
  • klankbordvergaderingen

Kortom, de leden van de ouderraad trachten zich in te zetten voor het welzijn van de leerlingen en de school als geheel. Als u vragen, opmerkingen, ideeën enz. heeft, kunt u die per e-mail naar ons toesturen. Ons e-mailadres is: ouderraad@spieringshoek.nl.

Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad? Vult u dan het volgende formulier in:  Aanmeldformulier ouderraad2.pdf . U kunt het formulier naar ons mailen.

 

  


Leden ouderraad

Voorzitter

 M.M. Pape

Secretaris

 Mw. W. Dumay

Representatie

 Mw. M. van Dijkhuizen

Lid

 Mw. N. Capel

Lid

 Mw. M. van der Giessen-Groenewegen

Lid

 Mw. D. Ramadhin

Lid

 D. Voerman

Lid

 Mw. E. van Vriesland 

 

Agenda
zaterdag, 25 november
zondag, 26 november
maandag, 27 november
Rapportvergaderingen - 40 minutenrooster
dinsdag, 28 november
Rapportvergaderingen - 40 minutenrooster
19.00 u - Algemene ouderavond. Thema: Gewoonten en Verslaving
woensdag, 29 november
Rapportvergaderingen - 40 minutenrooster
donderdag, 30 november
Rapportvergaderingen - 40 minutenrooster
vrijdag, 01 december
Rapportvergaderingen - 40 minutenrooster

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums