Activiteiten buiten de les - zie schoolgids pag. 17 t/m 19

Activiteiten(dagen)

Spieringshoek heeft in het jaarprogramma drie weken opgenomen waarin de buitenlesactiviteiten op drie achtereenvolgende dagen zijn geconcentreerd. Tijdens deze dagen heeft de school een ander rooster en vinden er diverse activiteiten plaats De projecten zijn vakgebonden of vakoverstijgend, afhankelijk van het leerjaar waarin het project plaatsvindt. Spieringshoek is namelijk van mening dat leren niet alleen moet plaatsvinden in de lessen. Alle buitenlesactiviteiten worden in die weken gepland, zodat in de andere weken de continuïteit van het lesrooster is gegarandeerd.
De talenreizen, het waterkamp en het populairen kennismakingskamp in de tweede klas zijn hierop een uitzondering.

Kunst en cultuur

Kunst en andere vormen van cultuur nemen op school een belangrijke plaats in. Zo kun je in de onderbouw kiezen voor de theaterklas. Culturele activiteiten, zoals museum- of theaterbezoek, vinden in het algemeen plaats in het kader van een project. Onder begeleiding van een docent drama zetten leerlingen in de eerste maanden van het jaar een voorstelling in elkaar die ze op de planken brengen tijdens het EAF Scholieren Theaterfestival Rotterdam in het Hofpleintheater. Dit is een wedstrijd tussen diverse scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.

Naast dit theaterfestival geeft Spieringshoek ruimte aan andere culturele activiteiten. Zo vindt elk jaar 'You've got talent' plaats waarin leerlingen hun talenten op het gebied van dans, muziek en theater kunnen toenen. Eén van de hoogtepunten in het culturele jaar van Spieringshoek is de kunstweek waarin de examenleerlingen het openbaar schoolexamen afleggen.

Sport

Ook sport neemt een niet onbelangrijke plaats is op onze school. Naast de lo-lessen, is er voor elk leerjaar een sporttoernooi en nemen we deel aan diverse externe toernooien. Zo Spieringshoek elk jaar weer vacn zich horen tijdens het Shell hockeytoernooi. Bovendien zien veel leerlingen uit naar de jaarlijkse wintersportreis in april. Sport kan als extra vak gekozen worden op de havo en het atheneum en in de bovenbouw als keuzevak: Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

Burgerschap en debatteren

Voor 4 vwo organiseert de sectie maatschappijleer Model European Parliament (MEP). Dit is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. De leerlingen doen ervaring op met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol va'n 'Europarlementariëres' maken de leerlingen kennis me het complexe proces van de Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten.  

Buitenlandse reizen

Cultuur speelt ook een belangrijke rol bij de buitenlandse reizen. Voor de leerlingen van 5 vwo en 5 havo  is er een reis naar Rome, Parijs, Londen, Barcelona of een sportreis naar de Franse Alpen. De voorbereiding hiervan vindt binnen de lessen plaats. TIjdens de buitenlandse reizen is het meenemen en gebruiken van alcoholhoudende dranken,  energydrinks en drugs niet toegestaan.

Internationale uitwisselingen

Er vinden diverse activiteiten plaats. In het kader van het vak Versterkt Talen Onderwijs (VTO) is er in de brugklas voor het vak Spaans een dagexcursie binnen Nederland. In de onderbouw gaan de leerlingen voor het vak Engels naar Cambridge en in klas 3 is er voor het vak Frans een uitwisseling met een school in Bretagne. Voor 4 vwo organiseert de sectie Spaans een studiereis.

Feestavonden

De eerste klassers hebben een smurfendisco in het najaar. Derde klassers en hoger hebben in december het traditionele "gala-disco". Deze feesten staan onder verantwoordelijkheid van de school. Toegang is slechts mogelijk op vertoon van het schoolpasje. Introducé(e)s zijn niet toegestaan. De feesten zijn rookvrije- en alcoholvrije feesten. Het gebruik van alcoholische dranken en energydrinks is niet toegestaan. Leerlingen die zich bij deze feesten niet weten te gedragen, worden van verdere deelname uitgesloten. De organisatie van de feesten berust, onder begeleiding van een aantal docenten, bij de leerlingenraad.

Overige activiteiten

Excursies bij de diverse zaakvakken vinden vooral plaats in de eerder genoemde activiteitenweken. Vanuit het vak maatschappijleer is er deelgenomen aan debatwedstrijden en vindt er een bezoek plaats aan de gevangenis De Schie in Rotterdam.

Met kerstmis en pasen houden wij vieringen waarin wij met het gesproken (en gezongen) woord onze katholieke identiteit onderstrepen. De hoofdrol in deze vieringen is weggelegd voor de docenten levensbeschouwing, ondersteund door docenten muziek en drama. De leerlingen spelen bij de uitvoering van de vieringen een hoofdrol. Zij vertellen verhalen, zingen of spelen toneel.

Speciale aandacht verdient de Vastenactie. Deze actie staat altijd in het teken van een goed doel. Daartoe staat één dag de school ’op zijn kop’. Op allerlei manieren proberen leerlingen en personeel met een grote diversiteit aan activiteiten (onder andere: sponsorloop, dansen, spellen, eigen producten verkopen) geld in te zamelen. Hiermee toont de school de betrokkenheid met de minder bedeelden in de samenleving.

De kosten

Al deze activiteiten worden in principe niet door een bijdrage van de overheid gefinancierd. Deze activiteiten zijn echter wel van groot belang in het totale onderwijs- en vormingsaanbod van Spieringshoek. Door bijdragen in de vorm van een aandeel uit de ouderbijdrage zijn deze activiteiten mogelijk. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Financiën.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums