In onderstaand document vindt u alle informatie over het schoolondersteuningsprofiel.

 schoolondersteuningsprofiel Sg Spieringshoek.pdf

 

Begeleiding en zorg

De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school, omdat er een verband is tussen dat thuis voelen en de resultaten.

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor kinderen die extra onderwijsonderteuning nodig hebben, zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is heel belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Het bundelen van kennis en ervaring van ouders en school komt de ondersteuning van een kind ten goede.

De mentor

Elke klas heeft een mentor die de voortgang van de schoolse zaken van zijn leerlingen zo goed mogelijk in de gaten houdt. Daarvoor probeert de mentor zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn leerlingen, wat capaciteiten en motivatie betreft. Bij persoonlijke problemen is de mentor de aangewezen persoon tot wie de leerling zich kan wenden.

Dyslexie

Alle leerlingen krijgen in de eerste weken van hun schoolcarrière op Spieringshoek een screening om mogelijke dyslexie te herkennen. Leerlingen die bij de screening, die bestaat uit een speciaal dictee en een stilleestest, opvallen, krijgen een vooronderzoek dyslexie door de dyslexiecoach. Als daarna een ernstig vermoeden van dyslexie bestaat, wordt geadviseerd om de leerling te laten testen door een officieel bevoegd psycholoog of orthopedagoog. De kosten voor dit onderzoek zijn voor eigen rekening. Er zijn wel afspraken met een bureau in Schiedam om tegen een gereduceerd tarief te testen als de leerling van Spieringshoek komt.

Als de leerling een officiële dyslexieverklaring heeft, komt deze leerling in aanmerking voor een aantal faciliteiten. Zo is het mogelijk om extra tijd te krijgen bij toetsen en examens en wordt er in een aantal leerjaren een aangepaste normering gehanteerd bij spelling. Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen een blok ‘Keuzewerktijd: omgaan met dyslexie’ en zij kunnen gesproken schoolboeken krijgen indien zij dat wensen. De school heeft twee dyslexiecoaches: mevrouw Griffioen voor de onderbouw en algemene zaken en mevrouw Meuling voor de bovenbouw en eindexamenzaken. Ieder jaar belegt de school een ouderavond voor de ouders van de leerlingen met dyslexie die nieuw op school zijn.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums