Afdelingsleider en mentor

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school, omdat wij ervan overtuigd zijn dat er een verband is tussen dat thuis "voelen" en de resultaten. Hoe willen wij dat thuis voelen versterken?

De afdelingsleider

De leerjaren en onderwijstypes zijn ingedeeld in afdelingen. De centrale persoon in elk leerjaar is de afdelingsleider. De afdelingsleider begeleidt leerlingen of ondersteunt als er klasoverstijgende problemen zijn, die de mentor niet kan oplossen. De afdelingsleider neemt, indien nodig, maatregelen tegen leerlingen die uit de les zijn gestuurd of zich op een andere manier hebben misdragen.

Er is ook nauw contact met de mentoren van de leerlingen. Zij maken ook deel uit van het Zorg Advies Team om met externe hulpverleners problemen met leerlingen te bespreken. Docenten die iets willen ondernemen met een klas of groep in een bepaald leerjaar, overleggen vooraf met de afdelingsleider.

Leerlingcoördinator

Op Spieringshoek zijn drie leerlingcoördinatoren: voor de brugklas, mevrouw S. Fernández Quevedo, voor klas 2 en 3, de heer J. Jamoena en voor de bovenbouw, de heer M. Visscher. Zij houden zich bezig met leerlingzaken. ZIj nemen, indien nodig, maatregelen tegen leerlingen die uit de klas zijn gestuurd of zich op een andere manier hebben misdragen. Uiteraard is de leerlingcoördinator er ook om leerlingen te begeleiden of te ondersteunen bijvoorbeeld als er klasoverstijgende problemen zijn, die de mentor niet kan oploassen. Met de mentor heeft de leerlingcoördinator contact over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

De mentor

Elke klas heeft een mentor die bijzondere aandacht heeft voor zijn leerlingen. De mentor probeert zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn leerlingen, voor wat capaciteiten en motivatie betreft. Bij persoonlijke problemen is de mentor de persoon tot wie de leerling zich kan wenden.

De mentoren van de brugklassen volgen de resultaten van hun leerlingen zo nauwkeurig mogelijk, zodat in de loop van het studiejaar een goede keuze kan worden gemaakt voor het onderwijstype dat de leerlingen vanaf het tweede jaar gaan volgen. In de heterogene brugklas verzorgen de mentoren aan het begin van het schooljaar eenmaal per week een studieles waarin zaken als agenda invullen en planning ter sprake komen. In de loop van dat jaar gaat de studieles over in 'KWT(keuzewerktijd)-onderbouw', waarbij leerlingen in kleinere groepjes individuele begeleiding bij een bepaald vak (onderdeel) krijgen.

In de derde klas verzorgen de mentoren in nauw overleg met de decanen de begeleiding van de profielkeuze. In de bovenbouw wordt de zelfstandigheid van leerlingen gestimuleerd, maar ook daar is de mentor de aangewezen persoon om de leerlingen te begeleiden en in gesprekken richting te geven aan de studie van de leerling.

Bij ernstige (persoonlijke) problemen kan de mentor in overleg met ouders en leerling contact opnemen met de schoolpsycholoog en/of het ZAT (=ZorgAdviesTeam). In dit team zitten niet alleen medewerkers (de afdelingsleiders en de schoolpsycholoog) van Spieringshoek, maar ook vertegenwoordigers van Jeugdzorg, de GGD en Leerplicht. Daardoor is er ook snel extern deskundig advies en effectieve hulp mogelijk. Niet alleen mentoren of afdelingsleiders kunnen of afdelingsleiders kunnen de schoolpsycholoog inschakelen, leerlingen of ouders kunnen dat ook rechtstreeks doen.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums