Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

De mentor

Elke klas heeft een mentor. Die houdt je voortgang in de gaten, maar ook de motivatie en de sfeer in de klas. Bij persoonlijke vragen of problemen is je mentor de aangewezen persoon voor een gesprek.

In de brugklas geeft de mentor studieles met aandacht voor het gebruik van een agenda en het werken met een planning. Ook let de mentor op je studieresultaten.

Vanaf de derde klas begeleidt de mentor je samen met de decaan naar je profielkeuze.

De afdelingsleider en de leerlingcoördinator

Heb je voor je studie of vanwege je gedrag begeleiding nodig die je mentor niet kan geven? Dan kom je in contact met de afdelingsleider of de leerlingcoördinator. Bijvoorbeeld als je de klas uitgestuurd bent, maar ook als je een klasoverstijgend probleem hebt.

Aan het begin van het schooljaar hoor je wie jouw mentor, afdelingsleider en leerlingcoördinator zijn. Je ziet deze informatie ook in het systeem met je lesrooster zodat je altijd weet bij wie je moet zijn.

De conciërges

Voor hele praktische ondersteuning, zoals hulp bij het plakken van een fietsband of gevonden voorwerpen, kun je altijd terecht bij de conciërges. Ook als je even niet weet waar je moet zijn, kunnen de conciërges je helpen.

Vertrouwenspersoon

Loop je aan tegen ongewenst gedrag, agressie, geweld, seksuele intimidatie of rascisme? Wij hebben afgesproken dat we zulk gedrag niet tolereren. Je kunt hierover in gesprek gaan met je mentor en ook met vertrouwenspersoon mevrouw Jirin van Leeuwen. Zij is schoolpsycholoog en zij adviseert bij een klacht.

Bemiddeling/mediation

Mevrouw Figen Yürdem is de antipestcoördinator. Zij kan door mentoren en docenten worden ingeschakeld bij pesten. Zij treedt in gesprek (en bemiddelt eventueel) met de gepeste leerling en ouders, maar ook met de pester en ouders en de functionarissen van de school.pestprotocol