Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Keuzebegeleiding en schooldecanen

In de derde klas begeleiden de mentoren en de decanen je bij de keuze van het profiel en de vakken die daarbij gekozen moeten en/of kunnen worden. Op school worden per leerjaar verschillende activiteiten georganiseerd die je duidelijk maken voor welk profiel je kunt kiezen (met het oog op talenten en ambities). In de adviesvergaderingen adviseren de docenten over de juiste profiel- en vakkenkeuze. Mochten daar op een gegeven moment problemen te verwachten zijn, dan nodigt de decaan je ouders op school uit. In de bovenbouw is dit proces vooral gericht op het kiezen van een vervolgstudie.

Je kunt bij de schooldecanen terecht met vragen over de profielkeuze en vervolgopleidingen.
Het schooldecanaat, bestaande uit mevrouw Petra van der Struis en mevrouw Bahar Karadavut, zijn de hele week aanwezig.