Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Keuzebegeleiding en schooldecanen

In de derde klas begeleiden de mentoren en de decanen de leerlingen bij de keuze van het profiel en de vakken die daarbij gekozen moeten en/of kunnen worden. Op school worden per leerjaar verschillende activiteiten georganiseerd die leerlingen duidelijk maken voor welk profiel zij moeten kiezen (met het oog op talenten en ambities). In de adviesvergaderingen adviseren de docenten over de juiste profiel- en vakkenkeuze. Mochten daar op een gegeven moment problemen te verwachten zijn, dan nodigt de decaan de ouders op school uit. In de bovenbouw is dit proces vooral gericht op het kiezen van een vervolgstudie.

Het schooldecanaat, bestaande uit mevrouw Petra van der Struis en mevrouw Bahar Karadavut, zijn de hele week aanwezig. Leerlingen kunnen bij de schooldecanen terecht met vragen over de profielkeuze en vervolgopleidingen.