Keuzebegeleiding en schooldecanen

In de derde klas begeleiden de mentoren en de decanen de leerlingen bij de keuze van het profiel en de vakken die daarbij gekozen moeten en/of kunnen worden. Op school worden per leerjaar verschillende activiteiten georganiseerd die leerlingen duidelijk maken voor welk profiel zij moeten kiezen (met het oog op talenten en ambities). In de adviesvergaderingen adviseren de docenten over de juiste profiel- en vakkenkeuze. Mochten daar op een gegeven moment problemen te verwachten zijn, dan nodigt de decaan de ouders op school uit. In de bovenbouw is dit proces vooral gericht op het kiezen van een vervolgstudie.

Het schooldecanaat, bestaande uit mevr. P. Eygendaal en mevr. S. Lansbergen, is de hele week aanwezig. Leerlingen kunnen bij de schooldecanen terecht met vragen over de profielkeuze en vervolgopleidingen.

 

Agenda
maandag, 19 februari
40 minutenrooster vervalt
dinsdag, 20 februari
40 minutenrooster vervalt
woensdag, 21 februari
19.00 Generale OSE Muziek
donderdag, 22 februari
13.00 - Voorlichting overstap 5 havo naar 5 vwo
14.30 - Markt onbekende vakken 3 havo
19.30 - OSE Muziek
vrijdag, 23 februari
geen les
zaterdag, 24 februari
zondag, 25 februari

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums