Gezinsspecialist op school

In het kader van passend onderwijs is de structuur van de hulpverlening veranderd. Het gaat hierbij o.a. om: 

Interne hulpverlening:

De ondersteuningscoördinator, mevr. A. Hartemink, regelt de ondersteuningen voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen en verwijst, zo nodig, door naar externe zorginstanties. Zij heeft contact met verzuimcoördinator, leerlingcoördinator en afdelingsleider.

Externe zorginstanties:

1. Onderwijs ondersteunend specialist (OOS)
Deze vorm van begeleiding wordt verzorgd door mevr. V. Dreumel. Zij is het aanspreekpunt vanuit het samenwerkingsverband en is een dag in de week op school. 

2. Gezinsspecialist op school
De gezinsspecialist is als deskundige verbonden aan de school. Zit een leerling niet lekker in zijn vel of zijn er problemen, dan kunnen de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bij haar terecht. Voor meer informatie zie www.minters.nl. Aanmelden verloopt via de mentor, leerlingcoördinator of direct bij de gezinsspecialisten. Voor onze school zijn mevr. C. Rog en mevr. A. Kok de gezinsspecialisten. Zij zijn te bereiken via Minters of coriza.rog@minters.nl of Anneke.kok@minters.nl.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin
Aan de school is een jeugdverpleegkundige van het centrum voor Jeugd en Gezin Schiedam verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert regelmatig een inloopspreekuur. Daarnaast ziet zij de leerlingen een aantal keren in hun schoolloopbaan. Bij regelmatig ziekteverzuim neemt de schoolverpleegkundige contact op met de ouders om ziekte-inzicht te krijgen en mee te denken over mogelijke aanpassingen op school.

Aan onze school zijn verbonden: mevr. I. Paulussen en mevr. S. Momand.
Telefoon: 010-273 00 22 of per mail: afsprakenschiedam@cjgrijnmond.nl.  

4. Leerplicht
Vanuit preventiebeleid ten aanzien van verzuim houdt de leerplichtambtenaar dhr. A. Heida om de week op dinsdag spreekuur. Voor vragen over verlof over absentie kunt via de mail contact met haar opnemen: a.heida@vlaardingen.nl.

 


 

 

Agenda
donderdag, 22 augustus
vrijdag, 23 augustus
zaterdag, 24 augustus
zondag, 25 augustus
maandag, 26 augustus
dinsdag, 27 augustus
woensdag, 28 augustus

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums