Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

In het kader van passend onderwijs bestaat de structuur van zorg uit interne hulpverlening en externe zorginstanties. Onze ondersteuningscoördinator regelt de ondersteuningen voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen.

Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze school  neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het ondersteuningsteam. 
Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs-gemeenten-jeugdhulp. 

PRIVACY CONVENANT GEMEENTEN ONDERWIJS JEUGDHULP