Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Dyslexie en taaltraining
In de eerste weken van het eerste schooljaar op Spieringshoek krijg je een dyslexiescreening. Deze screening bestaat uit een speciaal dictee en een leestest. Als we vermoeden dat je dyslexie hebt, krijg je een vooronderzoek dyslexie door onze dyslexiecoach. Eventueel volgt daarna een dyslexietest door een psycholoog of orthopedagoog. De kosten daarvan zijn voor rekening van je ouders.

Heb je dyslexie? Eerst volg je een blok 'Keuzewerktijd: omgaan met dyslexie'. Met een officiële dyslexieverklaring kom je ook in aanmerking voor een aangepaste normering voor spelling. Ook krijg je extra tijd bij toetsen en examens en als je wilt, kun je ingesproken schoolboeken krijgen.
Ieder schooljaar is er voor ouders van nieuwe leerlingen met dyslexie een ouderavond.
Onze dyslexiecoaches zijn mevrouw Patty Meuling en mevrouw Suzanne Griffioen, docenten Nederlands.

Het dyslexiebeleid tref je hier aan.