Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Faalangst en reductietraining

Faalangstige leerlingen kunnen voor coaching naar een faalangstreductietrainer. Bij ons zijn dat Ron Kemper, docent levensbeschouwing; Jirin van Leeuwen, psycholoog en docent biologie en Annemarie Hartemink, ondersteuningscoördinator en Marieke Mooiman, docent beeldende vorming, het aanspreekpunt.