Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Passend onderwijs

Net als elke school heeft Spieringshoek zorgplicht. Dat betekent dat we een zo passend mogelijke onderwijsplek moeten bieden als je extra ondersteuning nodig hebt. Samenwerking tussen school en ouders is daarbij enorm belangrijk. Je leest meer over de ondersteuning die wij bieden in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Ondersteuningscoördinator

Ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen en verwijzingen naar zorginstanties regelt de ondersteuningscoördinator mevrouw Annemarie Hartemink. Zij heeft contact met de verzuimcoördinator, leerlingcoördinator en afdelingsleider.

Interne hulpverlening

Onderwijs ondersteunend specialist (OOS)
Deze vorm van begeleiding wordt verzorgd door Arno Martha. Hij is het aanspreekpunt vanuit het samenwerkingsverband en is een dag in de week op school.

Gezinsspecialist op school

Ook zijn er gezinsspecialisten verbonden aan de school. Dat zijn mevrouw Samya Bousraa, samya.bousraa@minters.nl, en mevrouw Lysette van Wijnen, lysette.vanwijnen@minters.nl. Leerlingen en ouders kunnen bij hen terecht. Voor meer informatie kun je de website www.minters.nl bezoeken. Aanmelden verloopt via de mentor, leerlingcoördinator of direct bij de gezinsspecialisten.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Aan de school is een jeugdverpleegkundige verbonden van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je kunt gebruikmaken van het inloopspreekuur. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over gezondheid, seksualiteit of het omgaan met je ouders. Bij regelmatig ziekteverzuim neemt de schoolverpleegkundige contact op met je ouders om ziekte-inzicht te krijgen en mee te denken over mogelijke aanpassingen op school.

Onze jeugdverpleegkundige is mevrouw Sandra Felix van het Centrum voor Jeugd en Gezin Schiedam Noordvest 18-20, 3111 PH Schiedam, 010-444 46 22, 06-52 74 99 60. Zij is bereikbaar via s.felix@cjgrijnmond.nl.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar (Gabriëlle Puyt) houdt geregeld spreekuur op school. Met vragen over verlof voor absentie kun je de ambtenaar mailen: g.puyt@leerrecht.nl.