Extra begeleiding

Rots- en watertraining

Als er binnen een groep leerlingen (bijvoorbeeld een klas) sprake is van onderlinge gedragsproblemen of er is sprake van individuele gedragsproblemen, dan heeft de school vier docenten die zjn gecertificeerd om de zogenaamde Rots & watertraining te geven. Bij deze training wordt leerlingen geleerd hun grenzen te bepalen.

Dyslexie en taaltraining

Alle leerlingen krijgen in de eerste weken van hun schoolcarrière op Spieringshoek een screening om mogelijke dyslexie te herkennen. Leerlingen die bij de screening opvallen, krijgen een vooronderzoek dyslexie door de dyslexiecoach. Als daarna een ernstig vermoeden van dyslexie bestaat, wordt geadviseerd de leerling te laten testen door een bevoegd psycholoog of orthopedagoog. Als de leerling een officiële dyslexieverklaring heeft, komt deze leerling in aanmerking voor een aantal faciliteiten. Zo is het mogelijk extra tijd te krijgen bij toetsen en examens en wordt er in een aantal leerjaren een aangpaste normering gehanteerd bij spelling. Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen een blok Keuzewerktijd: omgaan met dyslexie en zij kunnen gesproken schoolboeken krijgen, indien zij dat wensen.
Onze dyslexiecoachtes zijn mevr. P. Meuling en mevr. S. Griffioen, docenten Nederlands. Ieder jaar belegt de school een ouderavond voor de ouders van leerlingen met dyslexie, die nieuw op school zijn.

Faalangstreductietraining

Aan leerlingen die door hun faalangst bij repetities in de problemen komen, wordt individueel of in kleine geleerd hoe ze kunnen omgaan met die angst. Dat gebeurt in de eerste twee leerjaren door mevr. Hartemink, mevr. Van Leeuwen en dhr. Kemper. In de bovenbouw kan examenvrees een rol gaan spelen. Dan kan er een beroep gedaan worden op faalangstreductietraining door mevr. Mooiman.

KWT

Elke schooldag bestaat uit maximaal acht lessen. Daarin laat ieder vak de basisstof aan de orde komen. Behalve deze lessen hebben leerlingen in hun lesrooster keuzewerktijd (KWT) ingeroosterd gekregen. Tijdens deze uren worden de leerlingen geholpen bij het plannen van de leerstof en het zich eigen maken van studievaardigheden. Ook kunnen bepaalde onderdelen van de basisstof opnieuw worden uitgelegd. Dit gebeurt in kleinere groepjes, waardoor er meer ruimte is voor vragen.

Huiswerkklas

In de huiswerkklas kunnen leerlingen op school, onder toezicht van een onderwijsassistent, zelfstandig hun huiswerk maken. De onderwijsassistent zal de orde bewaken en kan noodzakelijke vragen beantwoorden.

De schoolpsycholoog

Op Spieringshoek is een schoolpsychologe werkzaam. Zij voert indien nodig testen uit. Zij kan kinderen die extra aandacht nodig hebben, helpen of doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

Antipestcoördinator

Mevr. F. Yürdem is de antipestcoördinator. Zij kan door mentoren en docenten worden ingeschakeld bij pesten. Zij treedt in gesprek (en bemiddelt eventueel) met de gepeste leerling en ouders, maar ook met de pester en ouders, en de functionarissen van de school.

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums