Atheneum

Het atheneum is een opleiding die je voorbereidt op een studie aan een universiteit. Na de brugklasperiode (één jaar) word je bevorderd naar atheneum 2, als je in de brugklas hebt laten zien dat je zin hebt in leren en dat gemakkelijk doet. In atheneum 2 en 3 (de onderbouw) krijg je de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, muziek en beeldende vorming. De school beschikt over een modern sciencelab voor biologie, schei- en natuurkunde. Ook zijn er ruime mogelijkheden voor de kunstvakken in vaklokalen die over de modernste middelen beschikken. Zelfstandig studeren voor huiswerk of een werkstuk kun je op school in het studiecentrum, waar er in stilte wordt gewerkt. Voor samenwerken, al dan niet op de computer, hebben we een mediatheek met bijna 40 computers.

Universumschool en alpha netwerk

Spieringshoek is universumschool. Dat wil zeggen dat we extra aandacht aan de bètavakken besteden. Dat begint  al in klas 3 als leerlingen hun profiel kiezen. Tijdens de bètamarkt maken zij kennis met bedrijven waar mensen werken  met een bèta-achtergrond. Er is op onze school ook een uitgebreid oudernetwerk met een bèta-achtergrond en er zijn werkcolleges. Op deze manier is het kiezen voor een studierichting in de bètasector veel duidelijker te maken. In schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met een alphanetwerk, waarin ouders participeren met een beroep uit het zakenleven,  de overheid of kunst- en cultuur. Het bèta- en alphanetwerk staat ten dienste van alle onderwijstypen.

Nieuwe vakken, zelfstandiger werken

In de bovenbouw van het atheneum, vanaf klas 4, vergroot je, steeds zelfstandiger, je kennis en kunde. Er komen vakken bij als maatschappijleer en informatica. Bij gymnastiek leer je hoe je een toernooi kunt organiseren en bij levensbeschouwing hoe je een tentoonstelling kunt opzetten. Kennismaken met beroepen leer je ook van bezoeken aan bedrijven en instellingen. Je kunt tijdens het doorbraakfestival of de vieringen op school meedoen met zang en dans. Als je goed bent in toneel kun je auditie doen voor het eenakterfestival, een toneelwedstrijd voor middelbare scholieren. Zet je eerste stap naar een carrière door het winnen van de AKZO Nobelprijs (voor het vak scheikunde) en de Unilever Award (voor het vak biologie). In het vijfde leerjaar heb je een onvergetelijke ervaring: de Barcelonareis.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums