Havo

Met een havo-diploma kun je alle kanten op. Afhankelijk van je profiel kun je diverse opleidingen in het hoger onderwijs kiezen, zoals de sportacademie, de hogere hotelschool of de lerarenopleiding. Ook is een overstap naar het atheneum of het middelbaar beroepsonderwijs mogelijk. Voor havoleerlingen is het belangrijk dat de school universum school is en een alpha netwerk opbouwt.

Universumschool en alphanetwerk

Spieringshoek is universumschool. Dat wil zeggen dat we extra aandacht aan de bètavakken besteden. Dat begint  al in klas 3 als leerlingen hun profiel kiezen. Tijdens de bètamarkt maken zij kennis met bedrijven waar mensen werken  met een bèta-achtergrond. Er is op onze school ook een uitgebreid oudernetwerk met een bèta-achtergrond en er zijn werkcolleges. Op deze manier is het kiezen voor een studierichting in de bètasector veel duidelijker te maken. In schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met een alphanetwerk, waarin ouders participeren met een beroep uit het zakenleven,  de overheid of kunst- en cultuur. Het bèta- en alphanetwerk staat ten dienste van alle onderwijstypen.

Op het havo dooploop je in  vijf jaar een intensieve opleiding. De bovenbouw is een jaar korter dan die van het atheneum, maar kent dezelfde vier profielen. Na een algemene opleiding van drie jaar in de onderbouw specialiseer je je in één van de volgende vier profielen:

  • cultuur en maatschappij: een cultureel profiel met talen, kunstvakken en geschiedenis;
  • economie en maatschappij: een economisch profiel met vakken zoals wiskunde en economie;
  • natuur en gezondheid: een gezondheidsprofiel met vakken zoals scheikunde en biologie;
  • natuur en techniek: een technisch profiel met nadruk op natuurkunde en scheikunde.

Bij deze keuze gebruik je jouw talenten met het oog op je vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.  De decanen helpen je intensief bij het maken van een keuze.

Praktijk

In de onderbouw verwachten we dat havoleerlingen goed uit hun hoofd kunnen leren en kunnen werken aan praktische opdrachten. Ben je geïnteresseerd in psychologie of websites bouwen? In de bovenbouw kun je die vakken kiezen. Ook moet je leren steeds zelfstandiger te werken. Dat kan in de mediatheek of in het studiecentrum. Zodoende wen je alvast aan studeren bij een vervolgopleiding. In de vijfde klas maak je en buitenlandse reis naar wereldsteden als Londen, Parijs, Rome of een sportreis naar Guillestre (Frankrijk). Dat wil niemand missen!

Van mavo naar havo

Steeds meer leerlingen met een mavodiploma (vmbo-t) zetten hun studie voort op Spieringshoek, omdat ze een havodiploma willen behalen. De havo-opleiding is een leuke, maar ook nuttige opleiding als je direct na de middelbare school een gerichte studie voor een bepaald beroep wil volgen. Eén voorwaarde blijft: je moet vanaf het begin tot het einde van je havo-opleiding willen aanpakken.
Klik hier voor de toelatingseisen.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums