Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Voor de goede omgang met elkaar is het belangrijk dat er regels en plichten zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels, maar om iedereen in deze school zich veilig te laten voelen en een goed onderwijsklimaat te borgen. Uitgangspunt daarbij is de opvatting dat wij respect hebben voor elkaar.