Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Spieringshoek is een katholieke school. Belangrijke kenmerken van onze katholieke scholengemeenschap zijn vertrouwen, veiligheid en een goede sfeer. Belangrijke voorwaarde daarvoor is respectvol omgaan met ieder persoon.

Via deze link is het leerlinstatuut te lezen.