Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in eerste instantie door goed overleg worden opgelost, eventueel in samenspraak met een lid van de schoolleiding. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Klachtenregelingsgspieringshoek.pdf

Procedure schorsing en verwijdering

Via onderstaande link is de procedure "schorsen en verwijdering" te raadplegen.

Procedure schorsing en verwijdering 2015 2.pdf