Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in eerste instantie door goed overleg worden opgelost, eventueel in samenspraak met een lid van de schoolleiding. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je gebruik maken van onze klachtenregeling.

Klachtenregelingsgspieringshoek.pdf