Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Regels

Op onze school volgen ongeveer 1300 leerlingen onderwijs. Dat betekent dat er regels
zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels,
maar om iedereen in deze school zich veilig te laten voelen.

Afwezigheid

Onderstaande regels met betrekking tot afwezigheid en ziekmelden zijn van kracht:

Als je ziek bent, dan moet een van je ouders of verzorgers dit telefonisch doorgeven tussen 8.00 uur en 8.15 uur met vermelding van je voor- en achternaam en klas. Voor dokters- en tandartsbezoek is een brief noodzakelijk. Hiervoor gebruikt de school een standaardbrief. Wanneer om een of andere reden verzuim noodzakelijk is, dan kunnen je ouders hiervoor vooraf toestemming vragen aan de afdelingsleider.

Te laat

Ben je zonder geldige reden te laat op school, dan moet je je melden bij de verzuimcoördinator (K0.2) en een te-laat-briefje printen met je schoolpas.