Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Regels

Op onze school volgen ongeveer 1300 leerlingen onderwijs. Dat betekent dat er regels
zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels,
maar om iedereen in deze school zich veilig te laten voelen. Uitgangspunt daarbij is de
opvatting dat wij respect voor elkaar moeten hebben.

Afwezigheid

Onderstaande regels met betrekking tot afwezigheid en ziek melden zijn van kracht:

Als je ziek bent, dan moet een van je ouders ouders of verzorgers dit telefonische doorgeven tussen 8.00 uur en 8.15 uur met vermelding van je voor- en achternaam en klas. Voor dokters- en tandartsbezoek is een brief noodzakelijk. Hiervoor gebruikt de school een standaardbrief. Wanneer om een of andere reden verzuim noodzakelijk is, dan hiervoor vooraf toestemming zijn van de afdelingsleider.

Te laat

Leerlingen die zonder geldige reden te laat op school komen, moeten zich bij de verzuimcoördinator melden (K0.2) en een te-laat-briefje printen met de schoolpas.

Niet pesten!

Pesten tolereren wij niet. Of het nu gaat om pesten in en rondom de school of via social media of e-mail, altijd zullen wij leerlingen ter verantwoording roepen. De mentor bespreekt het pestprotocol met zijn leerlingen.