Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Communicatie

Goed communiceren in een schoolorganisatie is van groot belang. We houden ouders, leerlingen en medewerkers goed op de hoogte van de 'schoolse' zaken.

Ouderavonden

Voor elk leerjaar is er aan het begin van het schooljaar een ouderavond waarop ouders kunnen kennismaken met de verantwoordelijke afdelingsleider, de mentoren en de leerlingcoördinator. Op deze avonden komen algemene zaken aan de orde.

Daarnaast organiseert de school ook ouderavonden over specifieke onderwerpen. Zo is er voor de ouders van onze brugklasleerlingen een avond over de keuze van de leerlingen voor een bepaald schooltype en voor de ouders van derdeklassers een avond over de profielkeuze in de bovenbouw.

De ouderraad organiseert elk jaar een algemene ouderavond die in het teken staat van een bepaald thema, bijvoorbeeld het puberbrein of sociale media.

Ouderportaal en Somtoday app

Via het ouderportaal op onze website hebben je ouders, tot je de leeftijd van 18 hebt bereikt, direct inzage in je actuele resultaten. Op dit portaal en in de app staan je gegevens, gegevens van je ouders/verzorgers, het lesrooster, cijfers, huiswerk, registratie van afwezigheid en mededelingen en correspondentie die van belang zijn.

Nieuwsbulletin

Drie keer per jaar verschijnt ons Nieuwsbulletin (digtiaal). Daarin staan gebeurtenissen in en rond de school.