Welkom op de website van Spieringshoek

Op deze pagina willen we u nader kennis laten maken met onze school. Spieringshoek is een katholieke school die duidelijk voor haar identiteit uitkomt. Tegelijkertijd staat de school ook open voor leerlingen met een andere levensovertuiging. Van hen wordt verwacht dat zij de praktische uitwerking van de identiteit onderschrijven. De school geeft op een moderne en kwalitatief goede manier onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.

Ons motto luidt: 'Spieringshoek, de school waar je gezien wordt!'

Spieringshoek herkent zich in het ruim tweeduizend jaar oude, Bijbelse verhaal, waarin Jezus Christus de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens vergelijkt met een hoeveelheid geld (talenten). Dat geld kun je veilig in de grond stoppen, maar je kunt het ook aanwenden om er heel veel goede dingen mee te doen.
Onze leerlingen zijn jonge mensen die zich volop ontwikkelen. Wij willen hen helpen en stimuleren om al die waardevolle talenten die zij hebben, te gebruiken, opdat zij plezierige, zelfstandige en evenwichtige mensen worden, die ook waardevol voor anderen kunnen zijn.

 

De school is gehuisvest in één gebouw op de grens van Schiedam en Vlaardingen, en telt zo'n 1400 leerlingen en 130 personeelsleden. Op deze pagina van onze website kunt u de belangrijkste informatie over onze school vinden. De basis van waaruit wij ons onderwijs vormgeven, is gebaseerd op de missie en de visie zoals wij die geformuleerd hebben in ons schoolplan.

Het jaarthema van schooljaar 2018-2019 luidt "Kan ik er wat aan doen?!"

Voor ons als school is het belangrijkste natuurlijk het verzorgen van goed onderwijs. Dagelijks zetten wij ons in om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. Daarom is het belangrijk te beseffen dat iedereen daarin zelf ook een actieve rol heeft. Of het nu gaat om huiswerk maken, meedoen in de les, vragen stellen als je iets niet snapt of een medeleerling iets uitleggen. Jij kiest ervoor om dit te doen. Zo’n positieve houding is ook goed als het gaat om bijvoorbeeld ons milieu en in onze omgang met elkaar op de sportvereniging, op straat en natuurlijk op onze school.

De missie en visie zijn als volgt verwoord:

Missie

De missie zegt wat de organisatie wil zijn en wat zij wil bereiken.
Spieringshoek is een open katholieke scholengemeenschap waar met optimale aandacht en zorg voor elkaar:

 • kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • de leerling het gevoel geven dat hij gezien en gekend wordt;
 • ervoor te zorgen dat de leerling het maximale uit zichzelf kan halen;
 • ervoor te zorgen dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij.

Visie

Hoe gaan we onze missie waarmaken?
1. Verhogen van het rendement van de lessen door:

 • Afspraken over pedagogische en didactische principes;
 • Aandacht voor de individuele leerling;
 • Meer nadruk op vaardighedenonderwijs in de les.

2. Verbetering vakmanschap van de docent door:

 • Stimuleren professionalisme door instellen cyclus van functionerings- en  beoordelingsgesprekken;
 • Verbetering welbevinden door binding, terugdringen van de werkdruk, het creëren van een optimaal werkklimaat.

3. Leerlingen opleiden tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij
    door:

 • Opleiden tot zelfstandigheid;
 • Stimuleren tot het hoogst haalbare;
 • Meer verantwoordelijkheid geven en een actieve rol binnen de scholengemeenschap stimuleren.

In de overige onderdelen van deze homepage laten wij zien hoe wij deze doelen willen realiseren.

Veel plezier op de site van Spieringhoek!

 

Agenda
woensdag, 12 december
Bezoek huize Sonneveld twee groepen 2 havo
Vanaf 16.00 uur rapportgesprekken met ouders en leerlingen
donderdag, 13 december
Bezoek huize Sonneveld twee groepen 2 havo
19.30 uur: wiskunde voor ouders
vrijdag, 14 december
zaterdag, 15 december
zondag, 16 december
maandag, 17 december
dinsdag, 18 december
Bezoek Erasmusuniversiteit Rotterdam 5 vwo

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums