Welkom op de website van Spieringshoek

Op deze pagina willen we u nader kennis laten maken met onze school. Spieringshoek is een katholieke school die duidelijk voor haar identiteit uitkomt. Tegelijkertijd staat de school ook open voor leerlingen met een andere levensovertuiging. Van hen wordt verwacht dat zij de praktische uitwerking van de identiteit onderschrijven. De school geeft op een moderne en kwalitatief goede manier onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.

De school is gehuisvest in één gebouw op de grens van Schiedam en Vlaardingen, en telt zo'n 1550 leerlingen en 130 personeelsleden. Op deze pagina van onze website kunt u de belangrijkste informatie over onze school vinden. De basis van waaruit wij ons onderwijs vormgeven, is gebaseerd op de missie en de visie zoals wij die geformuleerd hebben in ons schoolplan.

Het jaarthema van schooljaar 2017-2018 luidt "van vinken naar vonken"

We zijn allemaal anders en iedereen is dus uniek. Uniek qua karakter, qua uiterlijk, qua talenten en qua persoonlijke kenmerken. In een mini-samenleving als een school moet daar aandacht voor zijn, sterker nog, er moet zelfs respectvol omgegaan worden met ieders 'eigenheid'. Pas wanneer we het 'anderszijn' van elkaar herkennen en erkennen, ontstaat er een open en fijne sfeer.

De missie en visie zijn als volgt verwoord:

Missie

De missie zegt wat de organisatie wil zijn en wat zij wil bereiken.
Spieringshoek is een open katholieke scholengemeenschap waar met optimale aandacht en zorg voor elkaar:

 • Kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • De leerling gezien en gekend wordt;
 • De leerling het maximale uit zichzelf kan halen;
 • De leerling zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij.

De missie komt kernachtig tot uitdrukking in onze slogan:

 • Sg Spieringshoek, de school waar je gezien wordt!

Visie

Hoe gaan we onze missie waarmaken?
1. Verhogen van het rendement van de lessen door:

 • Afspraken over pedagogische en didactische principes;
 • Aandacht voor de individuele leerling;
 • Meer nadruk op vaardighedenonderwijs in de les.

2. Verbetering vakmanschap van de docent door:

 • Stimuleren professionalisme door instellen cyclus van functionerings- en  beoordelingsgesprekken;
 • Verbetering welbevinden door binding, terugdringen van de werkdruk, het creëren van een optimaal werkklimaat.

3. Leerlingen opleiden tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij
    door:

 • Opleiden tot zelfstandigheid;
 • Stimuleren tot het hoogst haalbare;
 • Meer verantwoordelijkheid geven en een actieve rol binnen de scholengemeenschap stimuleren.

In de overige onderdelen van deze homepage laten wij zien hoe wij deze doelen willen realiseren.

Veel plezier op de site van Spieringhoek!

 

Agenda
maandag, 19 februari
40 minutenrooster vervalt
dinsdag, 20 februari
40 minutenrooster vervalt
woensdag, 21 februari
19.00 Generale OSE Muziek
donderdag, 22 februari
13.00 - Voorlichting overstap 5 havo naar 5 vwo
14.30 - Markt onbekende vakken 3 havo
19.30 - OSE Muziek
vrijdag, 23 februari
geen les
zaterdag, 24 februari
zondag, 25 februari

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums