De opleidingen van Sg Spieringshoek - schooljaar 2018-2019

Opbouw van de school


In onderstaand schema zie je de opleidingen van onze school en welke mogelijkheden wij bieden:
     

 gymnasium          atheneum havo

6-jarige opleiding ter voorbereiding op het wetenschappelijk vervolgonderwijs, met klassieke talen

6-jarige opleiding ter voorbereiding op het wetenschappelijkvervolgonderwijs, met of zonder extra vak in de onderbouw

5-jarige opleiding ter voorbereiding
op het hoger beroepsonderwijs,
met of zonder extra vak in de
onderbouw

gymnasium 6 atheneum 6  
gymnasium 5 atheneum 5 havo 5
gymnasium 4 atheneum 4 havo 4
gymnasium 3 atheneum 3 havo 3
gymnasium 2 atheneum 2 havo 2                                            

gymnasium/brugklas 

havo-atheneumbrugklas

havo-atheneumbrugklas 

 

Uitdagend onderwijs

Voor elke leerling is er op onze school de mogelijkheid om zijn of haar talent te ontwikkelen. Zo kun je op Spieringshoek de gymnasium-, technasium-, theater-, sport- of internationale klas volgen. Dat zijn mogelijkheden, maar het hoeft natuurlijk niet. We blijven daarom ook havo en atheneum zonder extra vakken aanbieden. In de brugklas krijgt iedereen in ieder geval de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, techniek, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing. De kunstvakken muziek en beeldende vorming worden gegeven in vaklokalen die over de modernste middelen beschikken.

Gymnasiumklas
 De leerling die voldoet aan de toelatingseisen voor het vwo en die meer uitdaging aankan, kan binnen onze school de gymnasiumopleiding volgen. Dit betekent dat de leerlingen starten in de eerste klas met het vak Latijn en vanaf de tweede klas ook het vak Grieks volgen. Binnen het gymnasium verdiepen de leerlingen zich in de klassieke talen en komt de Romeinse en Griekse oudheid aan bod. Deze opleiding duurt zes jaar.

Meer informatie vindt u in de folder:  SPH Folder Gymnasium.pdf

Technasiumklas
Spieringshoek mag zich officieel Technasium noemen. Het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) wordt tot en met de bovenbouw als keuzevak aangeboden. De leerlingen krijgen projectmatig onderwijs in dit vak. Ze gaan in de technasiumwerkruimte in groepjes aan de slag met een onderzoeksopdracht van een bedrijf of organisatie met een bèta-achtergrond. Met het Technasium, de Jet-Netschool en de Universumschool en het hierbij aansluitende bèta-oudernetwerk geven wij een extra impuls aan het bètaonderwijs op school.

Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl.

Meer informatie vindt u in de folder:  SPH Folder Technasium.pdf

Theaterklas
In deze klas wordt het kunstvak drama gegeven. In de lessen drama doen de leerlingen veel vaardigheden op, die in het dagelijks leven goed van pas komen, zoals presenteren. Door zelf te spelen, door het bezoeken van voorstellingen en door het volgen van workshops ontwikkelen zij hun creatieve kant. Drama kan in de bovenbouw als keuzevak gekozen worden.

Meer informatie vindt u in de folder:  SPH Folder Theaterklas.pdf

Sportklas
Tijdens extra gymlessen verdiepen de leerlingen zich in nieuwe sporten en leren zij de theorie die hoort bij deze sporten en bij bewegen in het algemeen. In de bovenbouw wordt Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) als keuzevak aangeboden.

Meer informatie vindt u in de folder:  SPH Folder Sportklas.pdf

Internationale klas
In deze brugklas is er meer aandacht voor taal en cultuur door de extra vakken Spaans en VTO (Versterkt Talen Onderwijs) voor de vakken Engels, Frans en Spaans. Door een uitwisselingsprogramma en studiereizen leren de leerlingen meer over de cultuur en de leefgewoonten in de betreffende landen. De leerlingen sluiten het VTO-programma in de onderbouw af met een examen in de landstaal: het Anglia-examen voor Engels en het Delf-examen voor Frans. Spaans kan in de bovenbouw als keuzevak gekozen worden.

Meer informatie vindt u in de folder:  SPH Folder Internationale klas.pdf