Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Spieringshoek

Spieringshoek onderschrijft het convenant dat de minister van Onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat Spieringshoek elk jaar kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen kijkt.

Spieringshoek maakt met u de afspraak dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage en de eventuele extra kosten geen kosten in de loop van het schooljaar in rekening worden gebracht. Een uitzondering hierop zijn wellicht de kosten van een klassenuitje (onder leiding van een mentor).

De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig en u heeft het recht om niet te betalen. Echter, de school is voor een aantal activiteiten en voorzieningen afhankelijk van de bijdrage van de ouders. Wij zouden het graag anders zien, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar ook wij mee te maken hebben. Tegenover uw bijdrage staan bijvoorbeeld alle buitenlesactiviteiten, de diploma-uitreiking, het proefwerkpapier en ga zo maar door. Deze kunnen niet bekostigd worden uit de reguliere financiering vanuit de overheid.
De schoolboeken zijn gratis.