Technasium Rijnmond

Zomereditie Technasium magazin. klik op:

https://www.technasium.nl/sites/default/files/Technasium%20Magazine%20nr.18%2C%20zomer%202017.pdf

Spieringshoek is in het schooljaar 2012-2013 gestart met een Technasiumafdeling. Als voorbereiding hierop draait dit jaar al een pilot in een aantal brugklassen.

Het Technasium bestaat uit projectonderwijs, hiermee wordt uitdrukkelijk iets anders bedoeld dan met thematisch onderwijs.
Bij thematisch onderwijs blijven de leerlingen in vakken denken, omdat elk vak duidelijk een eigen bijdrage aan het geheel levert. Elk vak behandelt een eigen onderdeel van het thema.
Bij projectonderwijs is het de bedoeling dat er verschillende vakken samenkomen voor het uitvoeren van het project, maar doordat het project door één coach wordt begeleid zijn er geen duidelijke grenzen meer tussen de vakken. Het probleem dat in het project aan de leerlingen wordt voorgelegd moet zo geformuleerd worden, dat het er op een natuurlijke manier voor zorgt dat de betrokken vakken worden geïntegreerd.

Elke Technasiumopdracht gaat uit van een opdracht uit het bedrijfsleven, waarvan de uitkomst nog niet vastligt. Het is de bedoeling dat de leerlingen bijvoorbeeld een onderzoek doen waar het bedrijf zelf niet aan toe komt, maar waarvan de uitkomsten wel van belang zijn voor het bedrijf. Zo is het mogelijk dat Unilever de leerlingen een smaaktest laat doen onder een groep proefpersonen om te onderzoeken hoe verschillende zoutconcentraties in soep worden waargenomen. Unilever is daarbij geïnteresseerd in hoe groot het verschil in concentratie moet zijn om nog waarneembaar te zijn.
De opdracht moet een concreet product opleveren. In het geval van Unilever zou dat een rapportage over de uitkomsten van het consumentenonderzoek kunnen zijn, met als eindresultaat een advies voor een soep die geschikt is voor consumenten met een zoutarm dieet.

Het bèta-oudernetwerk (JetNet) speelt een belangrijke rol bij het Technasium.

Door de opdrachten leert de leerling het opstellen van een plan van aanpak, opzetten en uitvoeren van een onderzoek en rapporteren over de resultaten. Hierbij is het eindproduct van de opdracht nadrukkelijk niet de presentatie zelf, maar de inhoud en de resultaten van het onderzoek dat gepresenteerd wordt.

Uiteraard kan niet van de leerlingen verwacht worden dat ze direct vanaf het begin een compleet zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren. Toch start de leerling niet met kleine, eenvoudige opdrachtjes, maar direct met echte opdrachten uit het bedrijfsleven. De opbouw in het niveau van de opdrachten zit er in dat de leerling in het begin duidelijke sturing krijgt bij de aanpak van het onderzoek en gaandeweg steeds meer zelfstandig moet gaan doen. Uiteindelijk zal de leerling zelf opdrachten bij een bedrijf moeten binnenhalen en uitvoeren. De docent fungeert daarbij steeds als coach en zal de leerling in de loop van de tijd steeds meer ruimte geven.