De eerste fase: de onderbouw

Sinds 1992 kennen we in het voortgezet onderwijs het begrip basisvorming. Het gaat daarbij om de eerste drie leerjaren van het onderwijs op Spieringshoek. Vanaf 2006 spreken we niet meer over de basisvorming maar over de onderbouw. Het betekent niet dat door deze nieuwe naamgeving het onderwijs op Spieringshoek ineens veranderd is.

Wat is dan de onderbouw?

De onderbouw begint met de brugklas. Op onze school kennen we drie typen brugklassen (en combinaties daarvan):

  • de heterogene brugklas, bestaande uit leerlingen met een vwo- of havo-advies;
  • de heterogene brugklas met een extra vak: technasiumklas, sportklas, theaterklas en internationale klas;
  • de gymnasium-brugklas met een specifiek gymnasiumvak als Latijn.

In het eerste leerjaar volgen we de studieresultaten van de leerlingen nauwgezet, zodat we aan het eind kunnen vaststellen in welk type onderwijs zij de opleiding het beste kunnen voortzetten. Voor gymnasiumleerlingen is dat vrij gemakkelijk: voortzetting van het gymnasium als alles goed gaat. Voor de heterogene brugklas adviseren wij aan het einde van het jaar atheneum of havo. In een enkel geval kan het advies zijn voorzetting op vmbo-tl- niveau. Ongeacht het niveau waarop de brugklassers les krijgen, is ondersteuning in het eerste leerjaar van groot belang. Daarom hebben alle brugklassen een mentor, die op zijn beurt hulp krijgt van een leerling uit de bovenbouw, de zogenaamde tutorleerling.

De mentor geeft de studielessen, onderhoudt de contacten met de leerlingcoördinator en de afdelingsleider, de collega’s en de ouders en is de steunpilaar voor de leerlingen in hun eerste jaar op school. In de studielessen wordt voornamelijk aandacht besteed aan studievaardigheden zoals het plannen en leren van huiswerk en het maken van aantekeningen in de les. Daarnaast zijn er altijd leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in de loop van het cursusjaar. Daarvoor geven wij vijf keer per jaar Keuzewerktijd Onderbouw (op advies van de mentor of eigen keuze, mits de vakdocent akkoord gaat). Hierbij kunnen leerlingen met leerachterstanden zich in korte periode voor bepaalde vakken laten bijspijkeren of wordt nog eens extra aandacht besteed aan (bepaalde) studievaardigheden, zoals begeleiden bij het huiswerk maken. Ook worden op school trainingen bij dyslexie, faalangst en bij onvoldoende sociale vaardigheden gegeven (zie: begeleiding).

Het tweede en derde leerjaar

Het tweede leerjaar bouwt voort op de ingeslagen weg. Dat betekent dat de kennis en vaardigheden die leerlingen zich in de brugklas eigen hebben gemaakt, in de tweede en derde klas verder ontwikkeld worden. In het derde leerjaar wordt hieraan nog de voorlichting over de profielkeuze in de bovenbouw toegevoegd, in samenhang met voorlichting over de studie- en beroepskeuze na de middelbare school.

 

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums