Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs evalueren wij geregeld. Dat gebeurt in gesprekken met docenten, leerlingen, ouders, klankbordgroepen en organisaties rondom de school. Ook laten wij tevredenheidsonderzoeken verrichten.

Tevredenheidsonderzoeken

Via enquêtes onder ouders, leerlingen en medewerkers werkt Spieringshoek voortdurend aan de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Collegiale visitaties

Binnen het bestuurlijk samenwerkingsverband Semper Movens doen scholen bij elkaar kwaliteitsonderzoek. Leden van de werkgroep kwaliteitszorg maken deel uit van de visitatiecommissie bij andere scholen.

Het technasium van Spieringshoek neemt deel aan het netwerk Rijnmond. De scholen binnen dit netwerk visiteren elkaar jaarlijks als 'critical friend'.