Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Kwaliteit

Op Spieringshoek halen we het beste uit de leerling naar boven en determineren we de leerling naar het juiste niveau. De schoolleiding stimuleert hiertoe een onderzoekende houding bij de docenten. De kwaliteit van alle (les)activiteiten wordt regelmatig geëvalueerd. Daarnaast gaat de school in gesprek met leerlingen en ouders via klankbordgroepen en de omgeving. De school betrekt hen zo bij het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Opbrengsten

De slagingspercentages in 2021 waren voor de havo 78% en het vwo 90%. Meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs kunt u vinden op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Spieringshoek neemt deel aan het project 'Scholenopdekaart'. Het is een instrument dat alle kwaliteitsaspecten waarop een school beoordeeld wordt, zichtbaar maakt. In de loop van het schooljaar worden de resultaten op de site onder de knop 'Scholenopdekaart' voor iedereen zichtbaar.

Tevredenheidsonderzoeken

Via enquêtes, die onder ouders, leerlingen en medewerkers worden afgenomen, werkt Spieringshoek voortdurend aan de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Collegiale visitatie

In het kader van het bestuurlijk samenwerkingsverband Semper Movens doen scholen bij elkaar kwaliteitsonderzoek. Leden van de werkgroep kwaliteitszorg maken deel uit van de visitatiecommissie bij andere scholen. In dit schooljaar vindt visitatie plaats op Spieringshoek.

Het technasium van Spieringshoek neemt deel aan het netwerk Rijnmond. De scholen binnen dit netwerk visiteren elkaar jaarlijks als 'critical friend'