Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Uitdagend onderwijs

Je kunt op onze school je talenten ontwikkelen. Naast havo, atheneum en gymnasium is er keuze uit het technasium, de theaterklas, de sportklas of de internationale klas.

In de brugklas volg je altijd de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, techniek, beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing.