Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Scholengemeenschap Spieringshoek is een katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium waar je je ontwikkelt tot plezierig, zelfstandig en evenwichtig mens. Iedereen die onze identiteit respecteert is welkom.

Alles op Spieringshoek draait om goed onderwijs. Je mag erop rekenen dat medewerkers en docenten er alles aan doen om je voor te bereiden op je toekomstige rol in de maatschappij. Bij ons haal je het maximale uit jezelf.

Oog voor de medemens vinden wij normaal. Wij verwachten van iedereen een actieve en positieve houding. Op school en ook daarbuiten.
Daarmee bedoelen we dat leerlingen hun huiswerk maken, meedoen in de les, vragen stellen als iets onduidelijk is en aandacht en zorg hebben voor elkaar. Wij zorgen ervoor dat personeelsleden de leerlingen zien en kennen en goed lesgeven. Zo willen we dat op Spieringshoek.

Op school is veel aandacht voor waarden en normen. De school streeft naar een veilig leefklimaat, waarin leerlingen en medewerkers hun talenten willen en kunnen ontplooien.
Vanuit onze identiteit vinden wij naast het ontplooien van talenten ook begrippen als vergevingsgezindheid, het zoeken naar een betere leefwereld, naastenliefde en aandacht voor de zwakkeren belangrijk.
Geborgenheid voor leerlingen en medewerkers staat hoog in het vaandel. Wij willen door onderlinge verbondenheid het woord (scholen)gemeenschap daadwerkelijk invulling geven; we zijn een leer- en leefgemeenschap.

Spieringshoek staat voor:

- kwalitatief goed onderwijs
- zien en kennen van de leerlingen
- leerlingen die het maximale uit zichzelf halen
- leerlingen die zich ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij.

Kernwaarden

Bij Spieringshoek horen de kernwaarden gemeenschapszin, autonomie en persoonlijke ontwikkeling.