Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Scholengemeenschap Spieringshoek is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Vanuit onze open katholieke identiteit staat gemeenschapszin voorop. Dit uit zich in oog hebben voor elkaar en ieders eigenheid en dit blijkt ook uit solidariteit en dialoog.

We vinden het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en elkaar. Vanuit deze sfeer van verbinding zorgen we ervoor dat Spieringshoek een veilige school is, waarin we vanuit vertrouwen samen leren, werken en groeien. De maatschappij verandert in hoog tempo en we willen onze leerlingen daarop zo goed mogelijk voorbereiden. Daarom richten we ons op het verwerven van kennis en op het opdoen van vaardigheden die hen in staat stellen om als verantwoordelijke burgers de maatschappij vorm te geven, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Hierbij zijn voor ons drie bouwstenen cruciaal: gemeenschapszin, autonomie en aansluiting bij persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze drie kernwaarden geven aan van waaruit wij onze koers bepalen.