Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Ouderraad

Spieringshoek heeft een actieve ouderraad die enige malen per jaar vergadert. De ouderraad is een belangrijk klankbord voor de school: opmerkingen van de ouderraad worden serieus genomen en zijn vaak de aanleiding tot boeiende discussies. Om die reden organiseren we ieder jaar een klankbordbijeenkomst voor ouders.

De vergadering van de ouderraad wordt bijgewoond door een lid van de schoolleiding. Tijdens de vergadering kan de schoolleiding of de ouderraad, na het huishoudelijke deel van de vergadering, zelf een thema aandragen, waarbij de raad als klankbordgroep fungeert.

Daarnaast is de ouderraad een belangrijke (mede)organisator van diploma-uitreikingen en andere activiteiten. Naast de reguliere ouderavonden organiseert de ouderraad eenmaal per schooljaar een speciale ouderavond die in het teken staat van een speciaal thema. Zo heeft de ouderraad vorig jaar een ouderavond georganiseerd rondom het them 'ouderbetrokkenheid'.

Wij wijzen erop dat de ouderraad geen klachtencommissie is, maar ouders kunnen altijd de ouderraad benaderen via het mailadres: ouderraad@spieringshoek.nl.