Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Ouderraad

Spieringshoek heeft een actieve ouderraad die enige malen per jaar vergadert. De ouderraad is een belangrijk klankbord voor de school: opmerkingen van de ouderraad worden serieus genomen en zijn vaak de aanleiding tot boeiende discussies. Om die reden organiseren we ieder jaar een klankbordbijeenkomst voor ouders.

De vergadering van de ouderraad wordt bijgewoond door een lid van de schoolleiding. Tijdens de vergadering kan de schoolleiding of de ouderraad, na het huishoudelijke deel van de vergadering, zelf een thema aandragen, waarbij de raad als klankbordgroep fungeert.

De ouderraad is een belangrijke (mede)organisator van diploma-uitreikingen en andere activiteiten. De ouderraad organiseert niet de reguliere ouderavonden, alleen jaarlijks de algemene ouderavond. Vorig jaar was het thema: Sociale Media - Een kijkje achter de schermen in de wereld van je kind. Daarnaast organiseert de ouderraad ook een klankbordavond samen met de schoolleiding. 

Heb je een vraag aan de ouderraad of wil je graag hieraan deelnemenm, dan kun je de ouderraad altijd benaderen via: ouderraad@spieringshoek.nl.