Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Directie

Scholengemeenschap Spieringshoek wordt geleid door de rector. De schoolleiding bestaat uit de directie en de afdelingsleiders. De directie bestaat uit de rector-bestuurder en twee conrectoren, die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en het algemeen beleid.

rector-bestuurder
drs. Annerieke van Grol
E-mail: a.vangrol@spieringshoek.nl

conrector bedrijfsvoering
Marc Karreman
E-mail: m.karreman@spieringshoek.nl

conrector onderwijs en kwaliteitszorg
Desirée Berkhout
E-mail: d.berkhout@spieringshoek.nl

Afdelingsleiders

Het afdelingsmanagement wordt gevormd door de afdelingsleiders, die ieder verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op het gebied van onderwijs en begeleiding in hun afdeling.

klas 1 en 2

drs. Caroline van den Bergh
E-mail: c.vandenbergh@spieringshoek.nl

3 havo
Erik Pesch
E-mail: e.pesch@spieringshoek.nl

4 havo & 5 havo 
Sabine Zandbergen
E-mail: s.zandbergen@spieringshoek.nl

3, 4, 5 & 6 vwo
drs. Inge Smolenaars
E-mail:i.smolenaars@spieringshoek.nl

Raad van toezicht

Mw. dr. N. van Engen, voorzitter
Mw. ir.  J. Donkers
Mw. M. Verhoeven
C.J. Visser

E-mail: info@spieringshoek.nl