De school 

Sg Spieringshoek is een school voor havo, atheneum, gymnasium en Technasium. Het schoolgebouw kun je vinden aan de Van der Brugghenlaan 2. We hebben geen andere locaties. De school is vlakbij het metrostation Troelstralaan en het treinstation Schiedam Nieuwland. De meeste leerlingen komen op de fiets, maar met het openbaar vervoer is de school ook goed te bereiken.
 
Het gymnasium en het atheneum zijn opleidingen die je voorbereiden op een studie aan een universiteit. Met een havodiploma kun je veel kanten op. Afhankelijk van je profiel kun je diverse opleidingen in het hoger beroepsonderwijs kiezen.

Uitdagend onderwijs
Voor elke leerling is er op onze school de mogelijkheid om zijn of haar talent te ontwikkelen. Zo kun je op Spieringshoek de gymnasium-, technasium-, theater-, sport- of internationale klas volgen. Dat zijn mogelijkheden, maar het hoeft natuurlijk niet. We blijven daarom ook havo en atheneum zonder extra vakken aanbieden.

Voor informatie over onze opleidingen, zie de knop onderwijs of bekijk de folder:  SPH Schoolgids 17-18 - site.pdf.

Erratum op de schoolgids: het eindrapportcijfer van het vooreindexamenjaar is tevens het cijfer voor het eerste schoolexamen is in het examenjaar (zie blz. 15) vervalt, omdat de leerlingen in de bovenbouw toetsen krijgen die meetellen voor het gemiddelde schoolexamen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staan deze toetsen voor elk vak vermeld.

 

Agenda
woensdag, 21 februari
19.00 Generale OSE Muziek
donderdag, 22 februari
13.00 - Voorlichting overstap 5 havo naar 5 vwo
14.30 - Markt onbekende vakken 3 havo
19.30 - OSE Muziek
vrijdag, 23 februari
geen les
zaterdag, 24 februari
zondag, 25 februari
maandag, 26 februari
Voorjaarsvakantie
dinsdag, 27 februari
Voorjaarsvakantie

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums