Communicatie naar ouders/verzorgers

Ouderavonden

Voor elk leerjaar organiseert de school in het begin van het studiejaar een ouderavond. Ouders kunnen kennismaken met de verantwoordelijke afdelingsleider, coördinator en mentoren. Op deze ouderavonden komen algemene zaken betreffende dat leerjaar aan de orde. Aan het einde van het eerste trimester vinden in de verschillende klassen de leerlinggestuurde evaluatiegesprekken met de ouders/verzorgers en mentor op school plaats. Daarnaast organiseert de school ook ouderavonden over specifieke onderwerpen. Zo is er voor de ouders van brugklasleerlingen een avond over de keuze van de leerlingen voor het schooltype aan het eind van het eerste jaar en voor de ouders van de derdeklassers een avond over de profielkeuze in de bovenbouw van onze school.

Naast deze ouderavonden organiseert de school na het eerste en tweede rapport een zogenaamde tafeltjesavond. Ouders kunnen dan de schoolresultaten van hun zoon of dochter bespreken. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond die altijd in het teken staat van een bepaald thema.

Ouderportaal

Via het ouderportaal hebben de ouders direct inzage in de actuele resultaten van hun zoon of dochter. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder een persoonlijk inlogcode om in te loggen op het "ouderportaal" van Spieringshoek. Op dit portaal vindt u:

- De gegevens van uw zoon/dochter en van uzelf
- Cijfers van uw zoon/dochter
- Huiswerk dat is opgegeven en behaalde cijfers
- Registratie van afwezigheid van uw zoon/dochter
- Mededelingen en correspondentie die voor ouders van belang zijn.

Omdat we als school steeds meer digitaal werken, worden geregeld brieven per e-mail naar de ouders verzonden. Het is daarom belangrijk dat uw e-mailadres juist in ons systeem staat. Daarnaast is er tussentijds contact met de mentoren over de studievoortgang. Uiteraard blijven de traditionele rapporten bestaan.

De leerlingen hebben een eigen Spieringshoek-mailadres en worden geïnformeerd via het leerlingenportaal. .

Nieuwsbulletin

Twee keer per jaar verschijnt ons Nieuwsbulletin (digitaal). In dit magazine besteden wij aandacht aan allerlei actuele zaken.

Agenda
zondag, 27 mei
maandag, 28 mei
Centraal Examen havo 5 en vwo 6
dinsdag, 29 mei
Laatste Centraal Examen havo 5 en vwo 6
woensdag, 30 mei
donderdag, 31 mei
vrijdag, 01 juni
zaterdag, 02 juni

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums