De roos van Spieringshoek


 

Liduinalyceum in aanbouw Spieringshoek in 1982

 

SPIERINGSHOEK, VROEGER EN NU…

 In 1956 werd het Liduinalyceum opgericht, een school met een typisch Schiedamse naam, genoemd naar de Schiedamse heilige Liduina.
Later werd deze naam veranderd in Scholengemeenschap Spieringshoek.

Spiering is de oude middeleeuwse naam van een man die, ooit in de buurt van waar nu het schoolgebouw staat, een stuk land gehad heeft aan de oude dijk
die in die tijd van Vlaardingen naar Rotterdam liep. Omdat dit stuk land vierkant was, stond het land bekend onder de naam hoek van Spiering.

Later heeft een oude Kethelse familie op die plaats een kasteel gebouwd en zichzelf de familienaam Heren van Spiering gegeven.
Deze Heren van Spiering hadden in het familiewapen een roos staan, die later het symbool werd van Sint Liduina, van het Liduinalyceum
(de voorloper van Spieringshoek) en van scholengemeenschap Spieringshoek zelf.

Zo leeft het verleden voort in een moderne school voor havo, atheneum en gymnasium. Ooit begonnen 88 leerlingen
in eenvoudige houten gebouwtjes op dezelfde plek waar nu ruim 1500 leerlingen uit de wijde omtrek onderwijs krijgen.

Intussen zijn vele diploma's uitgereikt, bevolken kinderen van oud-leerlingen de school van
hun ouders en geven oud-leerlingen er les. Andere oud-leerlingen zijn terug te vinden als leerkrachten
op omringende basisscholen en in tal van functies in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De school is haar oorsprong trouw gebleven. Ondanks alle vernieuwingen is Spieringshoek een school gebleven
met degelijk onderwijs, aandacht voor elke leerling en met sterke ankers in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Portugaal en Rhoon.

Al vanaf het begin is er een goede relatie met de St.-Jozefmavo in Vlaardingen. De contacten met de basisscholen, vooral die met de SIKO-scholen en UN1Ek,
zijn intensief. In haar contacten met het bedrijfsleven heeft Spieringshoek een educational partnership met Unilever.

Waar andere scholen de laatste tien jaar fuseerden tot grote en brede scholengemeenschappen, bleef Spieringshoek zichzelf en herkenbaar
op dezelfde plaats aan de Poldervaart. Wel maakt Spieringshoek deel uit van Semper Movens, een vereniging van
12 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en Haaglanden.
Deze scholen ontwikkelen een gezamenlijk personeelsbeleid en ondersteunen elkaar bij het opzetten van een integraal kwaliteitszorgsysteem.

Spieringshoek probeert het onderwijs extra impulsen te geven door eigen keuzes  in het onderwijsaanbod te maken en mee te werken aan landelijke of Europese projecten.

Enkele van die projecten zijn:

- Technasium

Met ingang van schooljaar 2012-2013 mag Spieringshoek zich officieel Technasium noemen. Het vak dat hierbij hoort, heet Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en wordt in de brugklas als keuzevak aangeboden. Met het Technasium,  deJetNet-school en de Universumschool en het hierbij aansluitende Bèta-oudernetwerk geven wij een extra impuls aan het bèta-onderwijs op school. Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl.

 - Kunst en Cultuur

Kunst- en cultuuronderwijs heeft op Spieringshoek vaste voet, omdat eindexamen gedaan kan worden  in de vakken muziek, drama en beeldende vorming. De school neemt hiermee een unieke positie in de regio in.

- Havoprofilering

Spieringshoek maakt deel uit van het Havoplatform, een landelijke organisatie van vo-scholen met havo-onderwijs. Het Havoplatform zet zich in om de specifieke aspecten van het havo-onderwijs in kaart te brengen, uit te wisselen en daarover een standpunt in te nemen en te verkondigen.

Spieringhoek voor het hoogst haalbare

Toen Spieringshoek eind jaren vijftig als lyceum begon, bood ze hbs- en gymnasiumonderwijs. Dat is na de Mammoetwet (1968) veranderd in havo, atheneum en gymnasium, de hoogste vormen van voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen de volgende opleidingen gevolgd worden: technasium, internationale klas, sportklas of theaterklas. Na vijf of zes jaar sluiten de leerlingen hun schoolloopbaan af met een havo- of vwo-diploma, dat een perfecte start voor een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit is.

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums