JetNet- en Alpha-gamma-oudernetwerk

JetNet-oudernetwerk

JetNet staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland en is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven met een tweeledig doel:
• Leerlingen inspireren te kiezen voor de bètavakken;
• Een grotere doorstroom te verwezenlijken naar de bètastudies te verwezenlijken;
De publicaties van Jet-Net maken duidelijk dat er in het bedrijfsleven een groot tekort  is aan hoogopgeleide mensen in de technische sector.

Vanaf september 2006 is een groep ouders actief om onze leerlingen enthousiast te maken voor de keuze van een N-profiel of een vervolgstudie in de exacte richting. Het gaat hier om ouders met een beroep in de exacte hoek op hbo- of wo-niveau. Zij vormen samen ons Jet-Net-oudernetwerk.
Een greep uit de activiteiten:

  • Vlak vóór hun profielkeuze bezoeken alle derdeklassers de Bètamarkt. De leerlingen krijgen bij de diverse marktkramen van de ouders van ons netwerk informatie en opdrachten die te maken hebben met het beroep van de ouders;
  • Er zijn door de ouders verzorgde gastlessen;
  • Er worden excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar het laboratorium van Unilever;
  • Een aantal bovenbouwleerlingen mag een (werk)bezoek aan de werkplek van ouders brengen. De opgedane ervaringen werden verwerkt in het verslag van de Praktische Opdracht (PO). Ook een aantal profielwerkstukken kwam op deze manier tot stand;
  • Ouders gaven werkcolleges op school of leerlingen konden informeel spreken over bètaberoepen (Chillen met ouders).

Wilt u met ons netwerk meedoen/meedenken, dan kunt u dit kenbaar maken door een briefje bij het biologiekabinet af te (laten) geven. Mailen kan natuurlijk ook: jetnet@spieringshoek.nl

Alpha-gamma-oudernetwerk

Met ingang van schooljaar 2010-2011 is op onze school een Alpha-Gammanetwerk opgericht. Ouders die een beroep uitoefenen in deze sector (zakelijk/dienstverlenend/creatief), helpen leerlingen op dezelfde basis als Jet-Net met hun toekomstige beroepskeuze. Heeft u belangstelling om zich bij dit netwerk aan te sluiten, dan kunt u een mail sturen naar: alphagammanetwerk@spieringshoek.nl.

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums