Ouderraad

De maatschappij verandert doorlopend en we ontkomen er niet aan allerlei onderwerpen in openheid en betrokkenheid met elkaar te bespreken en met elkaar te overleggen. De ouderraad wordt door de school dan ook als een belangrijke partij gezien ten aanzien van alles wat er op school gebeurt. Wij streven er dan ook naar om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten en slaan een brug tussen de ouders/leerlingen en schoolleiding/docenten

De ouderraad wordt, door de school, actief betrokken bij allerlei zaken, die leerlingen en ook ouders aangaan. Onze mening over veranderingen en vernieuwingen wordt geregeld gevraagd.

Ook praten wij mee over gewone schoolzaken die tegenwoordig zo belangrijk zijn (bijvoorbeeld veiligheid). Uiteraard zijn wij geen beleidsbepalers, maar onze mening wordt serieus genomen.

Algemene Ouderavond
Ieder schooljaar organiseert de ouderraad in november de algemene ouderavond. Wij sluiten aan bij hedendaagse thema’s en nodigen hiervoor gastsprekers uit. De afgelopen jaren waren de onderwerpen o.a. Het Puberbrein, Pesten, Alcohol & Drugs en Communicatie met pubers. De belangstelling voor deze avonden is altijd zeer groot.

Klankbordgroep
De ouderraad organiseert samen met de schoolleiding jaarlijks een klankbordavond. Tijdens deze avond wordt een thema besproken dat ouders en de school bezighoudt.

Heeft u een suggestie? Mail de ouderraad en u hoort van ons wat wij met uw suggestie gedaan hebben.

Daarnaast trachten wij op meer zichtbare wijze ons steentje bij te dragen. Zo zijn we betrokken bij:

  • De ouderavonden van de eerste en de tweede klassen;
  • De algemene ouderavond;
  • De klankbordavond;
  • Diverse vieringen binnen school;
  • De diploma-uitreiking en daarop aansluitende receptie;
  • Aandacht voor zieke leerlingen en personeelsleden.

 Kortom, de leden van de ouderraad trachten zich in te zetten voor het welzijn van de leerlingen en de school als geheel.

 Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Wilt u een keer een vergadering bijwonen om te kijken of de ouderraad bij u past, dan kunt u dit per mail aan ons doorgeven.

Ook als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, lezen wij dit graag.

Ons mailadres is ouderraad@spieringshoek.nl

  


Leden ouderraad

Voorzitter

 Mevr. N. Capel

Secretaris

 Mw. W. Dumay

Representatie

 Mw. M. van Dijkhuizen

Lid

 Mw. D. Ramadhin

Lid

 Dhr. D. Voerman

Lid

 Mw. E. van Vriesland 

Lid Mw. S. Vintges
Lid Dhr. J. van Reisen

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums