Veiligheid


Voor leerlingen en personeel is het welbevinden de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Daarom besteedt Spieringhoek veel zorg aan veiligheid, leerlingenzorg en een goede werkomgeving.

Veiligheid op Spieringshoek

Om de veilige leeromgeving te bewaken is een aantal ‘instrumenten’ ingezet, dat hiervoor moet zorgdragen. Zo wordt in pauzes door de hele school gesurveilleerd. Verder is op bijzondere avonden, zoals de schooldisco’s, toezicht in ruime mate aanwezig. Jaarlijks houdt de school tenminste één ontruimingsoefening, zodat iedereen weet wat hij moet doen als er in de school een calamiteit is ontstaan, die ontruiming noodzakelijk maakt.

Mentoren en afdelingsleiders besteden veel tijd aan leerlingenzorg. Pestgedrag toleren wij niet. Of het nu gaat om pesten in en rondom de school, via e-mail of sociale media, wij zullen leerlingen altijd ter verantwoording roepen. De mentor bespreekt het antipestprotocol. Ook wijst de mentor de leerlingen op de consequenties. De antipestcoördinator is mevr. F. Yurdem.

Het kan ook voorkomen dat iemand in anonimiteit zijn verhaal wil doen. Spieringshoek heeft twee personeelsleden als vertrouwenspersoon voor leerlingen en personeel. Niet alleen in hulp aan slachtoffers maar ook in het opsporen en aanspreken van daders wordt veel tijd gestoken om adequate maatregelen te kunnen treffen. In principe worden alle gevallen waarbij sprake is van vermissing, schade of ongewenst gedrag worden door de school geregistreerd. In voorkomende gevallen zijn er nauwe contacten met Leerplicht, Jeugdzorg, RIAGG en GGD, maar ook met de politie.

Klik hier voor het Schoolveiligheidsplan.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums