Veiligheid


Voor leerlingen en personeel is het welbevinden de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Daarom besteedt Spieringhoek veel zorg aan veiligheid, leerlingenzorg en een goede werkomgeving.

Veiligheid op Spieringshoek

Om de veilige leeromgeving te bewaken is een aantal ‘instrumenten’ ingezet, dat hiervoor moet zorgdragen. Zo wordt in pauzes door de hele school gesurveilleerd. Verder is op bijzondere avonden, zoals de schooldisco’s, toezicht in ruime mate aanwezig. Jaarlijks houdt de school tenminste één ontruimingsoefening, zodat iedereen weet wat hij moet doen als er in de school een calamiteit is ontstaan, die ontruiming noodzakelijk maakt.

Mentoren en afdelingsleiders besteden veel tijd aan leerlingenzorg. Met pestgedrag wordt zorgvuldig omgegaan. Brugklassen worden door middel van een toneelvoorstelling op de gevolgen van pesten gewezen. Op deze website staat een zogenaamd ‘pestprotocol’. Hierin is vastgelegd hoe personeel moet handelen als pestgedrag wordt waargenomen. Wanneer leerlingen slachtoffer van pesten zijn, weten zij meestal de weg naar de mentor of afdelingsleider te vinden.

Het kan ook voorkomen dat iemand in anonimiteit zijn verhaal wil doen. Spieringshoek heeft twee personeelsleden als vertrouwenspersoon voor leerlingen en personeel. Niet alleen in hulp aan slachtoffers maar ook in het opsporen en aanspreken van daders wordt veel tijd gestoken om adequate maatregelen te kunnen treffen. In principe worden alle gevallen waarbij sprake is van vermissing, schade of ongewenst gedrag worden door de school geregistreerd. In voorkomende gevallen zijn er nauwe contacten met Leerplicht, Jeugdzorg, RIAGG en GGD, maar ook met de politie.

Klik hier voor het Schoolveiligheidsplan.

Agenda
donderdag, 16 augustus
vrijdag, 17 augustus
zaterdag, 18 augustus
zondag, 19 augustus
maandag, 20 augustus
dinsdag, 21 augustus
woensdag, 22 augustus

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums