Sterk op Spieringshoek

 

Rots en Water training voor leerlingen

Rots staat voor stevig staan, voor jezelf op durven komen en weten welke weg je wil bewandelen.

Water staat voor samenwerken, flexibel zijn en innerlijke rust.

 

Tijdens de Rots en Water trainingen op Spieringshoek willen we het welzijn van onze leerlingen vergroten. We proberen in het programma de communicatieve en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Spelenderwijs worden leerlingen bewust van hun eigen lichaamstaal en wat ze met hun eigen gedrag kunnen realiseren. We geven de leerlingen handvatten mee zodat ze in voor hen lastige situaties (denk aan drukke omgeving, groepsdruk, pesterijen, vaak straf, mindere resultaten zonder aanwijsbare oorzaak) beter uit de voeten kunnen.

 

Wees vooral voor jezelf een rots in de branding.

 

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

 

Sg Spieringshoek heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en de keuzes die ze daarin maken. In de kantine kunnen de leerlingen dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hier van de makkelijke keuze een gezonde keuze.

Onze kantine voldoet aan de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Wat onder Betere keuzes  verstaan wordt is gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitgangspunten:

  1. op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen de betere keuzes
  3. als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa staan daar alleen betere keuzes. 

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water, of flesjes water.

Onze ambitie

We verdienen een Schoolkantine Schaal wanneer de kantine zilver of goud is. Daarmee laten we aan iedereen zien wat we als school bereikt hebben en dat we voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. Bij een zilveren schoolkantine bestaat het aanbod uit minimaal 60% betere keuzes. Het  aanbod van een gouden schoolkantine bestaat uit minimaal 80% betere keuzes. Hierbij krijgen leerlingen een extra duwtje richting de betere keuze door de aankleding van de kantine.

Wij willen graag onze leerlingen een gouden kantine bieden:

  • het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor  minimaal 80% uit betere keuzes
  • we bieden groente en fruit aan
  • de inrichting van het buffet stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken
  • ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie