Wat is rots en water?

Rots en water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen in de

leeftijd van 6 tot 14 jaar. De trainingen bestaan uit veel fysieke oefeningen

voor kinderen en jongeren die hun zelfvertrouwen willen vergroten,

assertiever willen zijn en hun grenzen willen leren aangeven. Het doel

van rots en water is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie,

zelfvertrouwen en sociale- en communicatieve vaardigheden. Er worden

twee vaardigheden ontwikkeld : enerzijds leren grenzen te stellen en sterk

en standvastig te zijn als een rots. Daarnaast wordt geleerd om op een

soepele en respectvolle manier met anderen om te gaan

(verplaatsen in een ander), net als water.