Sterk op Spieringshoek

In de lessen rots en water op Spieringshoek is er verdeling tussen doen en denken. We zullen in de lessen ongeveer 75 % bezig zijn met praktijk gerichte oefeningen en 25% zullen we gebruiken voor gesprekken. We bespreken vooraf wat we gaan behandelen en elke leerling krijgt na de les het "sterk-briefje" mee waarop staat wat we behandeld hebben. De training bestaat uit maximaal 6 lessen. In de eerste les stelt elke leerling een doel. In de laatste les slaan we een plankje door waarop dit doel geschreven is. Zo sluiten we symbolisch af.

Aanmelden

Het kan zijn dat een mentor, afdelingsleider, vakdocent of ouders graag zou willen dat een leerling rots en water volgt. In overleg met ouders meldt de leerling zich dan zelf aan.

Aanmelden