Onderwijzend personeel

De docenten geven in de eerste plaats les. Zij zijn kundig in hun vak of vakken en beheersen de didactiek ervan. Verder begeleiden en coachen zij (groepen) leerlingen en hebben zij een of meerdere taken binnen de organisatie en de dagelijkse gang van zaken op school.

Van docenten wordt verwacht dat zij nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied bijhouden en dat zij regelmatig deelnemen aan bijscholingsactiviteiten.

Wanneer docenten door ziekte of een andere oorzaak geen les kunnen geven, zorgen onderwijsassistenten voor voortgang van het onderwijsleerproces in de onderbouwklassen.

Hieronder vindt u een lijst met alle medewerkers van Spieringshoek die onderwijs verzorgen. Achter de namen vindt u de vakken en de functie van de medewerker.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Afk. Naam Vak(ken) Functie
UAK Dhr. U. Aksu En   docent
EAL Dhr. drs. E.J. Allen Bec Ec docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
SBJ Mw. drs. C.M.A. Baatenburg de Jong Bec Ec Docent
SBA Mw. S. Badri-Rajaram Ne   Docent
YBA Dhr. Y. Bagcivan Ec   Docent
BEC Dhr. C.P. Becude Sch   Docent
KBE Mw. K. Beesems-Schorfhaar BV CKV Docent
ABE Mw. A.E. van den Berg BV CKV Docent
CBE Mw. drs. C.M.M. van den Bergh En   Afd.leider 2, 3 en 4 vwo
PBE Mw. drs. P.C.A. van Bers En   Docent
IBY Mw. I.N. Bijtenhoorn Ma MAW Docent
MBL Mw. drs. M. Blüm Wi Rek Docent
BOU Dhr. M.A. Bouwmeester Wi   Docent
TBR Dhr. T. de Brabander Na Sk Docent
FBE Dhr. F. de Bruin Wi   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
MCE Mw. M. Ceuppens En   Docent

top

Afk. Naam Vak(ken) Functie
JDY Mw. drs. J.E. van Dijk Sk   Docent
ODO Mw. O. Dogan Wi Rek Docent
EDR Dhr. E. Drost Sk O&O Docent

top

Afk. Naam Vak(ken) Functie
ELS Mw. D. Elshof Fa   leerlingencoörd. 2 t/m 6 vwo.
CER Dhr. C. Ersoz Maat MAW Docent

top

Afk. Naam Vak(ken) Functie
AFE Dhr. A. Feijen Ak   Docent
EFE Dhr. E. Ferment Na   Docent
SFE Mw. S.C. Fernández Quevedo Sp   Docent/leerlingcoörd. brugklassen
MFI Mw. M. Fischer Ne   Docent
MFO Mw. M. Foppen L   Docent/leerlingcoörd. 4 en 5 havo

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
KGE Dhr. K. van Geest Gs   Docent
JGE Mw. J.C.A.M. Gerritsen Gs   Docent
PGO Dhr. P.H.M. Goes Du   Docent
SGR Mw. S. Griffioen Ne   Docent
AGR Mw. drs. A.M. van Grol     Rector-bestuurder plv.

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
AHA Mw. A. Hartemink LV   Zorgcoördinator
EHA Mw. E. Heijnen Wi Rek Docent
LHE Dhr. L. Heijnen Wi Rek Docent
CHO Mw. drs. C. Hordijk Fa   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
         

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
SJA Dhr. S. Jacobs Lo   Docent
JJA Dhr. J. Jamoena Fr   Docent/leerling-coördinator 2e en 3e klassen
RJO Dhr. dr. R. de Jonge Bi   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
MKA Mw. M. Kaïm Ak   Docent
BKA Mw. B. Karadavut Gs MAW/Ma Docent/decaan
KAR Dhr. M. Karreman     Conrector
RKE Dhr. R.A.H. Kemper Lb   Docent
KKI Mw. C.J. de Kievit-Teunissen Du   Docent
JKL Mw. J.F. Klaassen BV CKV Docent
TKO Mw. drs. T.G.W.M. Kokx Bi JetNet Afd.leider 5, 6 vwo
GKO Mw. G. Kop Jansen Lo   Docent / Mij.stage
YKO Mw. Y.A. Kouwenhoven-de Geus En   Docent
TKR Dhr. T. Krul Wi Rek Docent
MKU Mw. M.G. Küttschreuter Dr   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
JLA Dhr. ir. J.W. Lafeber Wi/O&O Rek Docent
AVL Mw. drs. A. van Leeuwen Ec Rek Docent/school-opleider
JLE Mw. drs. J. van Leeuwen Ps bi

Docent/
Schoolpsych.

ILO Dhr. I.L. Lobo Na   Docent
DLO Mw. D. Lodder Ec   Docent
GLO Dhr. G. Lodder Mu in Docent
BLU Dhr. drs. B.L.A. Lucassen Du   Docent
RLU Dhr. R. Luchies Wi Rek Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
AMA Dhr. drs. A. Mandemaker Fa VTO Docent
LMA Mw. L. Marchal Fa Leefvaardig Docent
GME Dhr. G. Meerman Tn O&O Docent
LME Mw. L.J.M. Melchers Ne   Docent
RME Mw. R.T.H. Meuleman Ec M&O Docent
PME Mw. P. Meuling-van der Pol Ne   Docent
MMO Mw. M.J. Mooiman BV CKV Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
MNE Mw. M. Neleman Ne   Docent
BNO Dhr. B. van den Nouwelant Lo   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
COO Mw. C. Oosterom-Jumelet Lb rek Docent
MOU Mw. M. den Ouden Gs   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
APE Dhr. A.P. de Pee Lo BSM Docent
BPE Dhr. drs. B. Pelit     Afd.leider 4 havo
EPE Dhr. F. Pesch     Afd.leider 2 en 3 havo
NPO Mw. N. Post Gs   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
         

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
RID Dhr. drs. M.C.J. den Ridder Ak   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
JSC Dhr.drs. J. Schoen Bi   Docent
PSC Dhr. drs. P.T. Scholte Ec M&O Docent
WSE Dhr. W.B.P. Seijger MA Gs   Docent
LSI Mw. L.J.N. Sies Bi   Docent
ESI Mw. E.J. Simons En   Docent
KST Dhr. K. Stiefel Lo   Docent
AST Mw. A. Stigter Sp Ne Docent
PST Mw. P. van der Struis LO/BSM Decaan Docent
NSU Mw. drs. J. Suiker Fa   Docent
RSW Dhr. R.C. Switser Na O&O Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
JTE Mw. F.J. Tesink MA MSc En VTO Docent
MTH Mw. ir. M.J. Thier Na/Sk O&O Docent
PTH Mw. P.H.P. Thier MA MSc En   Docent
STI Dhr. S. Tillema DU   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
         

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
YVA Mw. drs. Y. de Vaal Dr CKV Docent
CVV Dhr. drs. C.B. van 't Veer Ne   Docent
DVE Dhr. drs. D.G. Veldhoven La / Gr roostermaker Docent
MVE Dhr. M. Vermeer Wi   Docent
SVO Dhr. S Vos Ne   Docent
AVR Mw. A. Vreeling Ak   Docent
SVR Dhr. ing. S.J de Vries Bi O&O Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
AWE Mw. A.J. Weggers En    
JWI Mw. J. Wijnhorst-Groot Ak Rek Docent
NWI Mw. N. Willemse Ne   Docent
HWI Mw. H.D. van der Windt Mu

 

Docent
WIT Mw. drs. M.H.M. de Wit - MEL En

 

Docent
BWO Dhr. A.C.M. Woutersen Ak   Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
         

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
FYU Mw. F. Yürdem Gs maat Docent

top


Afk. Naam Vak(ken) Functie
       

top

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums