Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Toelating tot 4 havo op Spieringshoek
Heb je examen gedaan op de mavo/vmbo-tl en heb je je diploma behaald met een extra vak dat geen beroepsgericht vak is* en ben je super gemotiveerd om de havo te gaan doen? Je bent van harte welkom op Spieringshoek!

*Sinds juni 2020 geldt het zogenaamde doorstroomrecht. Dat betekent dat je met een vmbo-TL diploma geplaatst kunt worden op het havo als je eindexamen hebt gedaan met één extra vak dat geen beroepsgericht vak is. Extra vakken mogen bijvoorbeeld zijn: wiskunde, natuur- en scheikunde I en II, biologie, maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, economie, Franse taal, Duitse taal, Spaanse taal, beeldende vorming, muziek, drama, lichamelijke opvoeding 2, informatietechnologie.  Daarnaast geldt dat de school voldoende plek moet hebben en aan eventuele zorgbehoefte moet kunnen voldoen. Er vindt voor eventuele plaatsing altijd eerst een intake plaats met de decanen en de afdelingsleider. Op basis van het intakegesprek en de beschikbare gegevens wordt bepaald of de leerling voldoet aan het doorstroomrecht en kan worden toegelaten. 

HET ONDERWIJS in 4 en 5 HAVO: PROFIELEN

Het onderwijs in de bovenbouw van het havo is anders van opzet dan je op het vmbo gewend bent.
Naast de verplichte vakken van het gemeenschappelijk deel, volg je de zogenaamde verplichte profielvakken. Daarnaast maak je een keuze uit een aantal profielkeuzevakken. Ten slotte kies je in het vrije deel minstens één vak van 320 studielasturen op het havo.

Er zijn vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij (C&M)
2. Economie en Maatschappij (E&M)
3. Natuur en Gezondheid (N&G)
4. Natuur en Techniek. (N&T)

HET HAVO:
Voor de havo-leerlingen omvat het gemeenschappelijk deel de vakken:
- Nederlands
- Engels
- maatschappijleer
- levensbeschouwing
- lichamelijke opvoeding
- culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

De verplichte vakken van het profieldeel zijn voor:
C&M: geschiedenis, en één taal (Frans, Duits of Spaans)
E&M: wiskunde A of B, economie en geschiedenis.
N&G: wiskunde A of B, scheikunde en biologie.
N&T: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

De profielkeuzevakken zijn:
C&M: één vak uit: aardrijkskunde, economie of maatschappijwetenschappen (MAW) én één vak uit: muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans*, Duits* of Spaans*;
E&M: één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BECO), maatschappijwetenschappen (MAW) of één taal (Frans, Duits of Spaans);
N&G: één vak uit: natuurkunde of aardrijkskunde;
N&T: één vak uit: informatica of biologie.

*indien nog niet gekozen als taal in het gemeenschappelijk deel

De keuzevakken** zijn:
C&M: één vak uit: wiskunde A, aardrijkskunde, economie, maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, Spaans, bewegen sport en maatschappij (BSM), bedrijfseconomie (BECO), onderzoeken en ontwerpen (O&O)

E&M: één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BECO), maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, Spaans, bewegen sport en maatschappij (BSM), onderzoeken en ontwerpen (O&O)

N&G: één vak uit: natuurkunde, aardrijkskunde, informatica, economie, bedrijfseconomie (BECO), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, Spaans, bewegen sport en maatschappij (BSM), onderzoeken en ontwerpen (O&O)

N&T: één vak uit: aardrijkskunde, informatica, biologie, economie, bedrijfseconomie (BECO), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, Spaans, bewegen sport en maatschappij (BSM), onderzoek en ontwerpen (O&O)

**indien nog niet gekozen als profielkeuzevak

Home / Instroom 4 h / Aanmelden

Vanaf 1 februari 2022 kunnen je ouders op de website online een afspraak maken om je aan te melden voor Spieringshoek. Er vindt voor eventuele plaatsing altijd eerst een intake plaats met de decanen en de afdelingsleider.