Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Toelating tot 4 havo op Spieringshoek
Heb je in zeven vakken examen gedaan op de mavo/vmbo-tl en heb je je diploma behaald en ben je super gemotiveerd? Je bent van harte welkom op Spieringshoek!

 

HET ONDERWIJS in 4 en 5 HAVO: PROFIELEN
Het onderwijs in de bovenbouw van het havo is anders van opzet dan je op het vmbo gewend bent.
Naast de verplichte vakken van het gemeenschappelijk deel, volg je de zogenaamde verplichte profielvakken. Daarnaast maak je een keuze uit een aantal profielkeuzevakken. Ten slotte kies je in het vrije deel minstens één vak van 320 studielasturen op het havo.

Er zijn vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij (C&M)
2. Economie en Maatschappij (E&M)
3. Natuur en Gezondheid (N&G)
4. Natuur en Techniek. (N&T)

HET HAVO:
Voor de havo-leerlingen omvat het gemeenschappelijk deel de vakken:
- Nederlands Engels
- maatschappijleer levensbeschouwing
- lichamelijke opvoeding culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

De verplichte vakken van het profieldeel zijn voor:
C&M: geschiedenis, Frans of Duits
E&M: wiskunde A of B, economie en geschiedenis.
N&G: wiskunde A of B, scheikunde en biologie.
N&T: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

De profielkeuzevakken zijn:
C&M: één vak uit: aardrijkskunde, economie of maatschappijwetenschappen (MAW) èn één vak uit: muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans of Duits;
E&M: één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BE), of maatschappijwetenschappen (MAW);
N&G: één vak uit: natuurkunde of aardrijkskunde;
N&T: één vak uit: informatica of biologie.

De keuzevakken* zijn:
C&M: één vak uit: wiskunde A, aardrijkskunde, economie, maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM), bedrijfseconomie (BE)

E&M: één vak uit: aardrijkskunde, bedrijfseconomie (BE), maatschappijwetenschappen (MAW), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM)

N&G: één vak uit: natuurkunde, aardrijkskunde, informatica, economie, bedrijfseconomie (BE), muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans, Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM)

N&T: één vak uit: aardrijkskunde, informatica, biologie, economie, bedrijfseconomie, muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, Frans of Duits, bewegen sport en maatschappij (BSM)

*indien nog niet gekozen als profielkeuzevak